Brygghuset Work

Brygghuset Work, montage med brygghuset och projektledearen Anders Svensson fr[n A4 Entreprenad

Anders Svensson, vår projektchef, är både stolt och glad över att få driva ett så intressant och utmanande projekt som att renovera delar av Brygghusets lokaler och utrymmen åt DAP Arkitekter. Utmaningen ligger i att varsamt och utan påverkan genomföra arbetet i detta historiska och kulturella byggnadsverk som har en 100 årig historia från byggeri- […]