Klara Townhouse

Klara Townhouse

Vi på A4 Entreprenad är med och skapar Klara Townhouse. Vi bygger nya, ljusa och flexibla kontor. Fastigheten på totalt ca 2000 kvm i sex plan på Olof Palmes Gata 23 ägs av Lagern 15, LO.
Vi har redan påbörjat ett ROT-projekt med att renovera och hyresgästsanpassa en lokal på 380 kvm åt RAW Innovations som levererar IT-lösningar i krävande miljöer åt t.ex. sjöfarten och räddningstjänsten, berättar Anders Svensson, projektchef på A4.

Klara Townhouse