Oväntat besök

Oväntat besök Ö&B

Morgonen då Ö & B fick oväntat besök…
I samband med att A4 genomför ett ROT-projekt med hyresgästsanpassning åt Ö & B i Farsta centrum ska armaturerna i entrén bytas ut.
För att slippa det kostsamma jobbet med att bygga ställning så hyrde TLB Elteknik istället in en lift.
Efter bortmontering av ytterdörrarna fick vi till sist in liftkorgen med en marginal på ett par centimeter. ”Mission succeeded”, säger en nöjd David Fredrikson på TLB.

Oväntat besök Ö&B